Hvem er vi

5STK er en kunstnergruppe opstartet i 2008, og som i 2018 har valgt at arbejde under dogmet penta pcs, der også referere til gruppenavnet. I kunstnergruppen mødes billedkunstner Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk & Helle Skydt i et samarbejde omkring udstillinger og fællesværker, med reference til tallet 5 eller 5STK (penta pcs).

Penta pcs er et nyt dogme for kunstnergruppen, som vil være en del af alle fællesværker til kommende udstillinger. Ligeledes vil ophængningen bære præg af referencen.

5STK består af Helle Skydt, Annette Hornskov Mørk & Annette Gerlif 

Annette Gerlif
Annette Gerlif arbejder med rumskabende linjer, geometriske former, opløste rum og fragmenterede arkitekturer. Hun undersøger form, farve, rum, materiale og bevægelse. Mine værker tager form som mennesketomme kulisser, hvor beskueren kan træde ind i billedets rum og selv blive en del af fortællingen.
Hun er optaget af byens rum, de tomme rum, der hvor historien har fundet sted – eller vil finde sted. Hun er optaget af rummet i rummet – porte, åbninger, baggårde, og af perspektivet – linjerne der vandret mod det uendelige, som et symbol på tiden der går. Hun prøver med sine malerier, at give et øjebliksbillede af en verden i konstant forandring. Et rum til fordybelse og eftertænksomhed – et ”stille-rum”. www.annette-gerlif.dk

Annette Hornskov Mørk
Annette Hornskov Mørks værker er organiske, eksperimenterende udtryk, udtryk fra naturen, som insisterer på deres tilstedeværelse.
Billedfladens afgrænsning har stor betydning for den abstrakte form, som lægges op på lærredet og placeringen af formen eller elementerne er essentiel og overvejes nøje, med tanke for hvornår nok er nok. Ofte synes værkerne at være lavet i ét ”ført” penselstrøg, som møder lærredet præcis lige dér, hvor kompositionen spænder stærkest. www.hornskov.com

Helle Skydt
Helle Skydt arbejder med forskellige medier. Hendes malerier er koloristiske abstrakte værker, hvor der leges med farver, streg og flade. – Hendes  vandordstegninger er lavet på lærred eller papir med ord i stedet for en streg og med et motivvalg, der altid har med vand at gøre. Altid med blå tusch, der også refererer til vandets farve. – Foto/fotogravure. Fælles for alle Helles værker er en særlig fokus på komposition. www.hskydt.dk