Hvem er vi

5STK består af Helle Skydt, Annette Hornskov Mørk & Annette Gerlif + 2 ubekendte faktorer.

Vi er tre kunstnere, som i gruppen 5STK mødes i et samarbejde. De sidste to dele af 5STK er enten andre kunstnere vi inviterer med i samarbejdet eller to ubekendte faktorer – f.eks. en fælles installation og en fællevæg, som vi laver til den specifikke udstilling.

Vi laver projekter og udstillinger med afsæt i, hvor vi er hver især, men arbejder ofte under et fællestema.

 

__________________________________________________________________________

 

Til enkelte udstillinger sætter vi fokus på stedspecifikke værker, hvor vi tager udgangspunkt i et specifikt område og transformerer observationer til kunstneriske udtryk. Vi vil dermed gerne sætte fokus på området, fremhæve det særlige ved et sted og gøre opmærksom på det som er særegent og som måske ikke umiddelbart giver sig til kende. Det kan f.eks være ved det sted vi bor – i en specifik by – på landet – i naturen…

Indtil sep. 2013 var Grethe Mariann Maurseth medlem af gruppen. Indtil nov. 2017 var Else Oltmann med i gruppen.