Hvem er vi

5STK er en kunstnergruppe opstartet i 2008, og som i 2018 har valgt at arbejde under dogmet Penta pcs art, der også referere til gruppenavnet. I kunstnergruppen mødes billedkunstner Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk & Helle Skydt i et samarbejde omkring udstillinger og omkring fællesværker, som tager sit udgangspunkt i en udstillingstitel, men også i tallet 5 eller 5STK (Penta pcs art).

Penta pcs art er et nyt dogme for kunstnergruppen, som vil være en del af alle fællesværker til kommende udstillinger.

I øjeblikket arbejder vi under titlen “Udvej – fra et sted til et andet” – en proces der har været igang i 2 år. Her viser vi egne værker samt fællesværker.

5STK består af Helle Skydt, Annette Hornskov Mørk & Annette Gerlif 

Annette Gerlif
Annette Gerlif´s værker er ofte en sammenblanding af rumskabende linjer, geometriske former, mønstre, stærke farver samt organiske elementer. Hun arbejder ofte med perspektiv i hendes malerier. Brugen af perspektivet er for hende et symbol på noget dynamisk – tiden, livets gang – vi er konstant i bevægelse og på vej fremad. Det organiske afbildedes gerne i transparente afskygninger – ofte som træer, der giver billedet en sårbarhed og en drømmeagtig karakter. Hendes værker er ofte fiktive rum/kulisser som svæver. Værkerne kan indeholde svævende platforme, som symboliserer de valgmuligheder vi ofte står overfor. Du kan vælge en platform/retning – og ser hvad der sker. www.annette-gerlif.dk

Annette Hornskov Mørk
Annette Hornskov Mørks værker er organiske, eksperimenterende udtryk, udtryk fra naturen, som insisterer på deres tilstedeværelse.
Billedfladens afgrænsning har stor betydning for den abstrakte form, som lægges op på lærredet og placeringen af formen eller elementerne er essentiel og overvejes nøje, med tanke for hvornår nok er nok. Ofte synes værkerne at være lavet i ét ”ført” penselstrøg, som møder lærredet præcis lige dér, hvor kompositionen spænder stærkest. www.hornskov.com

Helle Skydt
Helle Skydt arbejder med forskellige medier. Hendes malerier er koloristiske abstrakte værker, hvor der leges med farver, arkitektur, flade og streg.  Hun tegner også på lærred eller papir med ord i stedet for en streg og med et motivvalg, der altid har med vand at gøre. -Altid med blå tusch, der også refererer til vand. Fælles for alle Helle Skydts værker er en særlig fokus på komposition. www.hskydt.dk